[73] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: LÀO

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có... Continue Reading →

Advertisements

[68] Thẩm quyền quốc gia trong luật pháp quốc tế (Jurisdiction)

Thẩm quyền: định nghĩa và phân loại – Nguyên tắc lãnh thổ - Nguyên tắc quốc tịch – Nguyên tắc bảo hộ - Nguyên tắc phổ quát – Xung đột thẩm quyền – Thẩm quyền trị ngoại lãnh thổ - Căn cứ xác lập thẩm quyền trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015... Continue Reading →

[34] Vụ Jadhav (Ấn Độ v. Pakistan)

Ngày 08 tháng 5 năm 2017 Ấn Độ khởi kiện Pakistan ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc Pakistan đã vi phạm Điều 36 Công ước Viên về Quan hệ lãnh sự năm 1963.[1] Vụ việc xoay quanh ông Jadhav – một công dân Ấn Độ - bị Pakistan bắt... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑