[59] Định nghĩa “Quốc gia” trong luật pháp quốc tế

Quốc gia là chủ thể chính yếu nhất của luật pháp quốc tế. Tính đến hiện nay có khoảng 195 quốc gia trên thế giới (xem danh sách tại đây). Định nghĩa quốc gia thường được thảo luận dưới tiêu đề “tư cách quốc gia” (statehood) hay “sự hình hành quốc gia” (the creation of... Continue Reading →

Advertisements

[34] Vụ Jadhav (Ấn Độ v. Pakistan)

Ngày 08 tháng 5 năm 2017 Ấn Độ khởi kiện Pakistan ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc Pakistan đã vi phạm Điều 36 Công ước Viên về Quan hệ lãnh sự năm 1963.[1] Vụ việc xoay quanh ông Jadhav – một công dân Ấn Độ - bị Pakistan bắt... Continue Reading →

[20] Các vùng trời: Vùng trời quốc gia, không phân quốc tế, vùng thông báo bay (FIR) và vùng nhận dạng phòng không (ADIZ)

Trần Hữu Duy Minh (Bài trình bày tại Hội thảo khoa học “Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về vùng nhận dạng phòng không trong luật quốc tế”, do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức, Hà Nội, ngày 17/5/2017) Vùng trời quốc gia Vùng trời quốc gia là vùng không phận... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑