[64] Hà Lan và Bỉ điều chỉnh đường biên giới trên sông Meuse và trao đổi lãnh thổ (2016)

Ngày 28 tháng 11 năm 2016 Hà Lan và Bỉ đã ký Hiệp ước điều chỉnh biên giới giữa hai nước ở khu vực Eijsden-Margraten thuộc tỉnh Limburg của Hà Lan và khu vực Wezet của Bỉ. Theo Hiệp ước biên giới giữa hai nước ký kết vào năm 1843 thì đường biên giới ở... Continue Reading →

Advertisements

[48] Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng bầu 05 thẩm phán Toà ICJ năm 2017

Năm 2018 Toà ICJ sẽ có 05 thẩm phán hết nhiệm kỳ. Ngày 09 tháng 11 năm 2017, trong cuộc họp bầu cử thứ nhất, Đại hội đồng (ĐHĐ) và Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã bầu 04 thẩm phán Toà ICJ, trong đó ba thẩm phán tái cử thành công và... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑