[48] Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng bầu 05 thẩm phán Toà ICJ năm 2017

Năm 2018 Toà ICJ sẽ có 05 thẩm phán hết nhiệm kỳ. Ngày 09 tháng 11 năm 2017, trong cuộc họp bầu cử thứ nhất, Đại hội đồng (ĐHĐ) và Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã bầu 04 thẩm phán Toà ICJ, trong đó ba thẩm phán tái cử thành công và... Continue Reading →

Advertisements

[42] Tính trung lập và độc lập của trọng tài viên: Vụ Croatia và Slovenia

Bối cảnh vụ kiện - Chỉ định trọng tài viên - Liên lạc riêng giữa trọng tài viên và đại diện Slovenia - Hệ quả pháp lý - Croatia phủ nhận các phán quyết Ngày 29 tháng 6 năm 2017 Toà trọng tài được thành lập theo Thoả thuận giữa Croatia và Slovenia đã ra... Continue Reading →

[37] PHƯƠNG PHÁP IRAC

Phương pháp IRAC là phương pháp phổ biến và quen thuộc với sinh viên luật và dân luật nói chung. IRAC là từ viết tắt của Issue (vấn đề) – Rule (quy định) – Application (áp dụng) – Conclusion (kết luận). Một số người giải thích hơi khác, theo đó, IRAC sẽ là Issue –... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑