[39] Thực tiễn áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế ở Việt Nam

Theo Điều 6 Luật điều ước quốc tế năm 2016, có hai trường hợp quy định điều ước quốc tế có thể được áp dụng trực tiếp tại Việt Nam.[1] Trường hợp thức nhất quy định ở khoản 1 khi quy định của điều ước quốc tế xung đột/khác với quy định của pháp luật... Continue Reading →

Advertisements

Blog tại WordPress.com.

Up ↑