[65] Hòa giải thành công trong phân định biển giữa Australia và Timor Leste

Bối cảnh – Hòa giải bắt buộc theo UNCLOS – Cơ cấu và chức năng của Ủy ban Hòa giải theo Phụ lục V UNCLOS – Phản đối thẩm quyền của Ủy ban Hòa giải – Tiến trình hòa giải giữa Timor Leste và Australia Ngày 06 tháng 03 năm 2018, tại Trụ sở Liên... Continue Reading →

Advertisements

[63] UNCLOS: Vùng đáy biển quốc tế (the Area)

Phát biểu của Đại sứ Pardo năm 1967 - Phạm vi địa lý - Quy chế di sản chung của nhân loại - Thỏa thuận thực thi năm 1994 Vùng đáy biển quốc tế - tên gọi chính thức là Vùng (the Area) – là một trong ba vùng biển mới được xác lập theo... Continue Reading →

[62] UNCLOS: Biển cả (High seas)

Định nghĩa và giới hạn địa lý - Quy chế pháp lý của biển cả Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) quy định quy chế pháp lý của 07 vùng biển, trong đó 05 vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia (nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑