[51] UNCLOS: Phân định biển

I. Quy định về phân định biển: Phân định lãnh hải – Phân định vùng tiếp giáp lãnh hải – Phân định vùng EEZ và thềm lục địa. II. Một số vấn đề chung khác: Vùng biển chồng lấn – Bờ biển liên quan và phạm vi chồng lấn – Vẽ một đường phân định chung... Continue Reading →

Advertisements

[50] Robin Churchill (2016): Việc thực thi quyền của quốc gia ven biển trong thềm lục địa mở rộng chưa xác lập ranh giới ngoài

Đây là bài viết chuyên ngành duy nhất thảo luận sâu và khá toàn diện về một trong hai vấn đề quan trọng còn gây tranh cãi liên quan đến quy chế pháp lý của thềm lục địa hiện nay – quy chế pháp lý của vùng thềm lục địa mở rộng chưa xác lập... Continue Reading →

[49] Giải thích Điều 121(3) UNCLOS trong Vụ kiện Biển Đông: Đánh giá (phản biện) của Stefan Talmon

Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Toà trọng tài trong Vụ kiện Biển Đông là phán quyết đầu tiên của một cơ quan tài phán quốc tế giải thích và áp dụng Điều 121(3) UNCLOS (xem post trước). Cách giải thích của Toà trọng tài không phải được các học giả chấp... Continue Reading →

[46] Nghĩa vụ trong vùng chồng lấn theo Điều 83(3) UNCLOS: Phán quyết năm 2017 trong Vụ phân định biển giữa Ghana và Côte d’Ivoire

Vùng chồng lấn là một khu vực biển mà hai hay nhiều quốc giađều có yêu sách hợp pháp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 (‘Công ước’). Vùng chồng lấn thường xuất hiện giữa các quốc gia có bờ biển liên kế nhau hoặc đối diện nhau... Continue Reading →

[36] Phán quyết ngày 23 tháng 9 năm 2017 về vụ Phân định biển giữa Ghana và Côte d’lvoire

Đây là phán quyết mới nhất của một cơ quan tài phán quyết tế liên quan đến vấn đề phân định biển. Phán quyết này được đưa bởi Viện đặc biệt (Special Chamber) củaTòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) ra ngày 23/9/2017 với ý kiến nhất trí của tất cả năm thẩm phán tham... Continue Reading →

[27] Thềm lục địa mở rộng vượt quá 200 hải lý: Xét riêng một số lô dầu khí của Việt Nam ở phía nam Biển Đông

Theo Điều 76 của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) quốc gia ven biển có thể có tối thiểu 200 hải lý thềm lục địa và mở rộng vượt quá giới hạn đó nếu rìa lục địa tự nhiên kéo dài xa hơn.[1] Đối với thềm lục địa, bao gồm cả thềm... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑