[40] Vùng Catalan ly khai khỏi Tây Ban Nha

(Cập nhật ngày 26/11/2017, bổ sung phát ngôn của NPN Bộ Ngoại giao Việt Nam) Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Tổng thống vùng Catalan thuộc Tây Ban Nha đã ký văn kiện tuyên bố độc lập tách vùng Catalan khỏi Tây Ban Nha.[1] Tuyên bố này thành lập một nước cộng hoà độc lập... Continue Reading →

Advertisements

[33] Ba khía cạnh pháp lý trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa ngang qua Nhật Bản ngày 29 tháng 8 năm 2017

(*) Cập nhật: Ngày 15/9/2017 Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo khác bay ngang qua Nhật Bản. Tên lửa này cùng loại với tên lửa trong vụ phóng ngày 29/8/2017, bay xa 3000 km, đạt độ cao 770 km, bay ngang qua Hokkaido và rơi xuống Thái Bình Dương.[1] Các phân tích dưới... Continue Reading →

[28] Vụ xin ý kiến tư vấn Tòa ICJ về việc chia tách quần đảo Chagos khỏi thuộc địa Mauritius trong quá trình phi thực dân hóa

Bối cảnh việc chia tách quần đảo Chagos – Nội dung các nghị quyết của Liên hợp quốc – Đề xuất phản ứng cho Việt Nam Ngày 22 tháng 6 năm 2017 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 71/292 yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho ý... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑