[80] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Hiểu đúng bản chất của Đường chữ U

Vấn đề đường chữ U trong Vụ kiện – Bản chất quyền lịch sử của đường chữ U – Trung Quốc không có quyền lịch sử trên Biển Đông – Kể cả khi có quyền lịch sử, UNCLOS đã thay thế các quyền này khi Trung Quốc gia nhập Công ước. *** Đường chữ U... Continue Reading →

Advertisements

[78] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Quyền đánh bắt cá truyền thống của ngư dân các nước ở Bãi Scarborough

Một trong những cáo buộc chống lại Trung Quốc của Philippines  là việc các tàu công vụ, tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc đã ngăn cản ngư dân Philippines đánh bắt cá truyền thống ở khu vực biển quanh Bãi Scarborough (tiếng Anh: Scarborough Shoal, Hán - Việt: đảo Hoàng Nham). Bãi Scarborough... Continue Reading →

[77] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc – Thực tiễn của Việt Nam

Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá và phản ứng của Việt Nam - Nội dung lệnh cấm của Trung Quốc - Kết luận của Tòa - Các điểm cần chú ý khi đánh giá lệnh cấm - Liên hệ thực tiễn cấm khai thác thủy sản trên biển của Việt Nam   ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑