[04] Tòa ICJ về tư cách pháp lý của tổ chức quốc tế

Trong ý kiến tư vấn cho Vụ Yêu cầu khắc phục thiệt hại khi phục vụ cho Liên hợp quốc (Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations) năm 1949, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã có một số nhận định quan trọng sau đây:

Chủ thể của luật pháp trong bất kỳ hệ thống pháp lý nào cũng không nhất thiết phải giống nhau về bản chất hay về phạm vi các quyền của chúng; bản chất của chúng phụ thuộc vào yêu cầu của từng cộng đồng.” (tr. 178) (“The subjects of law in any legal system are not necesarily identical in their nature or in the extent of their rights, and their nature depends upon the needs of the community.”)

Cần phải thừa nhận rằng các Quốc gia thành viên, thông qua việc trao cho tổ chức này một số chức năng nhất định, cùng với các nghĩa vụ và trách nhiệm, đã khoát lên mình tổ chức này một quyền năng cần thiết để cho phép các chức năng trên được thực thi một cách hiệu quả.” (tr. 179) (“It must be acknowledged that its Members, by entrusting certain functions to it, with the attendant duties and responsibility, have clothed it with the competence required to enable those functions to be effectively discharged.”)

… là một chủ thể quốc tế. Điều này không đồn g nghĩa với việc cho rằng tổ chức quốc tế là một Quốc gia, điều mà rõ ràng không phải là, hay rằng tư cách pháp lý và quyền và nghĩa vụ của tổ chức quốc tế giống với các Quốc gia. Điều này cũng càng không đồng nghĩa với việc cho rằng tổ chức quốc tế là “một siêu-quốc gia”, bất kể từ này có nghĩa gì đi nữa. Nó cũng không hàm ý rằng các quyền và nghĩa vụ của tổ chức quốc tế phải tổn tại trong môi trường quốc tế nhiều hơn tất cả các quyền và nghĩa vụ của một Quốc gia trong cùng môi trường đó. [Khi kết luận rằng một tổ chức quốc tế là một chủ thể quốc tế] chỉ có nghĩa là tổ chức này là một chủ thể của luật pháp quốc tế và có khả năng có các quyền và nghĩa vụ quốc tế, và rằng nó có khả năng bảo vệ các quyền này thông qua việc khiếu kiện quốc tế.” (tr. 179) (“… is an international person. That is not the same thing as saying that it is a State, which it certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State. Still less is it the same thing as saying that it is “a super-state”, whatever that expression may mean. It does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more than all the rights and duties of a State must be upon that plane. What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international claims.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: