[35] Luật pháp quốc tế về thụ đắc lãnh thổ

Thụ đắc lãnh thổ là việc một quốc gia xác lập chủ quyền của mình đối với một vùng lãnh thổ mới, hay nói cách khác, mở rộng lãnh thổ hiện của của mình, thêm một vùng lãnh thổ mới vào bản đồ lãnh thổ quốc gia của mình. Luật pháp quốc tế về thụ... Continue Reading →

Advertisements

[33] Ba khía cạnh pháp lý trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa ngang qua Nhật Bản ngày 29 tháng 8 năm 2017

  (*) Cập nhật: Ngày 15/9/2017 Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo khác bay ngang qua Nhật Bản. Tên lửa này cùng loại với tên lửa trong vụ phóng ngày 29/8/2017, bay xa 3000 km, đạt độ cao 770 km, bay ngang qua Hokkaido và rơi xuống Thái Bình Dương.[1] Các phân tích... Continue Reading →

[28] Vụ xin ý kiến tư vấn Tòa ICJ về việc chia tách quần đảo Chagos khỏi thuộc địa Mauritius trong quá trình phi thực dân hóa

Bối cảnh việc chia tách quần đảo Chagos – Nội dung các nghị quyết của Liên hợp quốc – Đề xuất phản ứng cho Việt Nam Ngày 22 tháng 6 năm 2017 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 71/292 yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho ý... Continue Reading →

[27] Thềm lục địa mở rộng vượt quá 200 hải lý: Xét riêng một số lô dầu khí của Việt Nam ở phía nam Biển Đông

Theo Điều 76 của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) quốc gia ven biển có thể có tối thiểu 200 hải lý thềm lục địa và mở rộng vượt quá giới hạn đó nếu rìa lục địa tự nhiên kéo dài xa hơn.[1] Đối với thềm lục địa, bao gồm cả thềm... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑