[58] Nguồn của luật quốc tế

Điều ước quốc tế - Tập quán quốc tế - Các nguyên tắc pháp luật chung – Hành vi pháp lý đơn phương – Án lệ - Ý kiến học giả - Nghị quyết của các tổ chức quốc tế - Luật mềm – Jus cogens Điều 38(1) Quy chế Toà án Công lý Quốc... Continue Reading →

Advertisements

[51] UNCLOS: Phân định biển

I. Quy định về phân định biển: Phân định lãnh hải – Phân định vùng tiếp giáp lãnh hải – Phân định vùng EEZ và thềm lục địa. II. Một số vấn đề chung khác: Vùng biển chồng lấn – Bờ biển liên quan và phạm vi chồng lấn – Vẽ một đường phân định chung... Continue Reading →

[50] Robin Churchill: Thực thi quyền của quốc gia ven biển trong thềm lục địa mở rộng chưa xác lập ranh giới ngoài

Đây là bài viết chuyên ngành duy nhất thảo luận sâu và khá toàn diện về một trong hai vấn đề quan trọng còn gây tranh cãi liên quan đến quy chế pháp lý của thềm lục địa hiện nay – quy chế pháp lý của vùng thềm lục địa mở rộng chưa xác lập... Continue Reading →

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑