[88] Công ước Viên 1969: Bảo lưu điều ước quốc tế

Vụ Bảo lưu đối với Công ước chống Diệt chủng - Định nghĩa bảo lưu - Các trường hợp cấm bảo lưu - Các trường hợp bản lưu cần chấp nhận - Hiệu lực của bảo lưu - Phản đối bảo lưu và hiệu lực của phản đối bảo lưu Bảo lưu điều ước quốc... Continue Reading →

Advertisements

[87] Công ước Viên 1969: Các bước ký kết điều ước quốc tế

Đàm phán, soạn thảo – Thông qua – Xác thực – Thể hiện sự đồng ý chịu ràng buộc Điều ước quốc tế là một thỏa thuận pháp lý được ký kết giữa các quốc gia với nhau thông qua người đại diện hợp pháp của các quốc gia ký kết. Thông thường, một điều... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑